MILjÖPARTISTER I SVENSKA KYRKAN i luleå STIFT

  Vi vill påverka Svenska kyrkan i hållbar/grön och    medmänsklig riktning  

I Luleå  stift vill vi att

– Vår kyrka ska utöka det diakonala arbetet
– Kyrkan tar aktivt ansvar för ett hållbart skogsbruk och successivt inför hyggesfritt skogsbruk enligt NaturKultur metoden
– Bottenviken ska vara en kärnkraftsfri zon
– Ge de ensamkommande flyktingbarnen amnesti
– Stärka samernas urfolksrätt
Hämta pressmeddelande här

NYA STADGAR

Nya stadgar (tagna på vårt årsmöte 2017-03-05)
Hämta PDF-fil här

Fr. v: Sivert Mässing, Gun Bergström, Agneta Granström (1:a Kyrkomötet), Kristina Enholm, Anders Rålin (1:a Luleå Stiftsfullmäktige), Suzanne Jansson

Agneta Granström

Anders Rålin

Gun Bergström

Matts Hagner

Martin Östling

ny ställer upp i år för MPSK i Kalix församling

Suzanne AW Jansson

ny ställer upp i år för MPSK i Älvsbyns församling

Catrin Gisslin

ny ställer upp i år för MPSK i Piteå kyrkofullmäktige

Sivert Mässing Ordförande MPSK Luleå stift

Jag heter Sivert Mässing och bor i Råneå. Jag såg dagens ljus den 26 januari 1949 i Hörkens församling i Ljusnarsbergs kommun, så då kan ni räkna ut själva hur gammal jag är om ni vill.

Läs mer om Sivert…

Tfn 070-280 69 98
Mail sivert.massing@gmail.com

Gun Bergström 
​Viceordförande MPSK Luleå stift​

Ledamot i kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Umeå pastorat.

Tfn 070-676 35 05
Mail gun.bergstrom@inmed.se

Kristina Enholm sekreterare/kassör

Jag är ledamot i Kalix kyrkofullmäktige sedan 2013 och engagerad i integrationsfrågor.

Läs mer om Kristina...

Tfn 070-573 04 21
Mail kristina.enholm@mp.se

Stig Sörlin
​ledamot​

Stig är sedan februari 2017 invald i MPSK Luleå Stifts styrelse. De gröna frågorna har alltid funnits med i Stigs liv på ett eller annat sätt från barnsben. 

Läs mer om Stig…

Mail stig.sorlin@gmail.com

Suzanne AW Jansson ledamot

Ekumenisk, miljöengagerad och medveten om klimatet sedan barnsben.

Läs mer om Suzanne…