KRISTINA ENHOLM

Sekreterare/kassör

Jag är Norrbotten trogen sedan 1 dec 1991 då jag och min familj flyttade från Mariefred till Morjärv. Numera bor jag i Töre där jag är ordförande för Törebygdens framtid sedan 2009.

Som född och uppvuxen i finlandssvenska Sibbo, fyra mil från Helsingfors och tillhörande Sibbo svenska församling känner jag mig som hemma i Kalix kommun som nu är förvaltningsområde för finska språket.

Sedan förra kyrkovalet 2013 sitter jag som enda ledamot för MPSK i Kyrkofullmäktige Kalix-Töre församling – men det ska vi ändra på i kommande kyrkoval 2017! Jag är engagerad i samhällsfrågor såsom mångfald, inflyttning och demokrati och sitter som mp-ledamot i Beredning Öst inom Norrbottens läns landsting där vi bjuder in och till för medborgardialoger i skolor, vid idrottsevenemang, företagarträffar och pensionärsträffar.

Tfn 070-573 04 21
Mail
kristina.enholm@mp.se