SIVERT MÄSSING

Ordförande MPSK Luleå stift

Jag heter Sivert Mässing och bor i Råneå.
Jag såg dagens ljus den 26 januari 1949 i Hörkens församling i Ljusnarsbergs kommun, så då kan ni räkna ut själva hur gammal jag är om ni vill.

Jag lever i ett distansförhållande då Lena har en diakontjänst i Sätila pastorat i Marks kommun i Göteborgs stift fram till halvårsskiftet 2018, därefter återvänder hon hem till Norrbotten igen.

​Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag varit anställd i Flygvapnet med tjänsteplacering på F 21 i Luleå. Jag är pensionär och är arvodesanställd på SMHI med placering i Luleå fram till utgången av 2017. Sedan 2009 har jag en väderblogg i Norrbottens Kuriren.

​Jag blev medlem i miljöpartiet i Luleå våren 2011. Under mandatperioden 2015 – 2018 är jag ordinarie ledamot i fritidsnämnden och nämndens kontaktperson i Råneå områdesgrupp där jag ingår. Från april 2016 är jag ordinarie ledamot i Luleå kommunfullmäktige.

​November 2013 blev jag invald på fyllnadsval som ledamot i Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt i landstinget, ett uppdrag som jag innehar även under mandatperioden 2015 – 2018.
​Vid årsmötet för föreningen MPSK i Luleå stift (Miljöpartister i Svenska Kyrkan) januari 2016 valdes jag in som ledamot i styrelsen.

Ett av mina fritidsintresse är flygplan i naturlig storlek från 1940- talet och framåt, så jag tillbringar en hel del av min lediga tid på Flygmuseet F 21 i Luleå och är ledamot i F 21-s kamratförening. Två andra fritidsintressen är att vara ute i naturen med eller utan kamera och att sno ihop något gott till middag.

​I Kulturens Bildningsverksamhet har jag ett uppdrag som inte har så mycket med utåtriktad studieverksamhet att göra, det sköter övriga i organisationen om, utan jag har en granskande funktion som verksamhetsrevisor för region norr.

​Jag är ordförande i majblommans lokalförening i Luleå och ledamot i Majblommans Riksförbunds representantskap, som är Majblommans högsta beslutande organ tillsammans med förbundsstyrelsen.

Tfn 070-280 69 98
Mail
sivert.massing@gmail.com