STIG SÖRLIN

Ledamot

Stig är sedan februari 2017 invald i MPSK Luleå Stifts styrelse. De gröna frågorna har alltid funnits med i Stigs liv på ett eller annat sätt från barnsben.

Stigs rötter finns i Ångermanland där han är född och uppvuxen i Långsele, ett litet järnvägssamhälle vid Faxälven, några km innan den går ihop med ståtliga Ångermanälven.

Efter studier vid Umeå Universitet hamnade Stig i Norrbotten 1994. Den Norrbottniska naturen och människorna trivs han med, en stor del av fritiden tillbringas ute i skog och mark, så fort tillfälle ges. Galen motionär med en klassiker som genomfördes 2016 i bakfickan och en massa tid på ridbanan med yngsta dottern är också favoriter.

I Umeå utbildade han sig till mikrobiolog och biolog och idag arbetar han med stora exploateringsprojekt inom infrastruktur och bl.a. mineralnäring där bl.a. artskydd- och rennäringsfrågor är ett område som ofta berörs. Vidare arbetar han med större tillståndsprojekt enligt miljöbalken. Viktiga områden att hålla miljöfrågans fana högt.

Stig har under några år arbetat som avdchef på ett konsultföretag med just miljöfrågor i fokus och i kombination även haft ett uppdrag från Trafikverket som Teknikansvarig Miljö och MKB i projekt Norrbotniabanan. 

Vi lever och verkar i ett län som betyder oerhört mycket för regional och nationell utveckling, i dessa sammanhang är det oerhört viktigt att se på utvecklingen med ”miljöglasögon” och förvalta våra resurser och riksintressen på ett ansvarsfullt sätt.
Stig har ett stort engagemang i Svenska kyrkan med uppdrag som bl.a. kyrkvärd i Råneå församling och tenor i församlingens Gospelkör. Hållbar utveckling, mångfald och alla människors lika värde mycket viktiga värdeord för Stig.

Stig vill verka för att Svenska kyrkan utvecklas i en riktning där miljö, samhälle, utveckling, mångfald och mångkultur får samverka, i riktning mot en öppen och välkomnande kyrka för alla och ett beslutsfattande som inkluderar och baserar sig på hänsyn och ansvarstagande ur miljösynpunkt. 

Tillsammans kan vi verka för en grön utveckling av vår kyrka.

Mail stig.sorlin@gmail.com​